Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί!

O Νέος Κύκλος Μαθημάτων «Μικροί Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί» (Litlle Electronic Engineers, LEE) ξεκινάει την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου!

Τα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές Δ έως Στ Δημοτικού.

Μέσω του μαθήματος, ο μαθητής:

– Κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των απλών ηλεκτρονικών συσκευών, όπως αντιστάτες, πυκνωτές, δίοδοι καθώς και τους τρόπους συνδεσμολογίας τους και μαθαίνει να τις χρησιμοποιεί

– Αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας και τη χρησιμότητα διάφορων αισθητήρων

– Μαθαίνει τις μεθόδους ελέγχου, μέσω προγραμματισμού ARDUINO

Μαθαίνει να σχεδιάζει και να κατασκευάζει δικές του απλές συσκευές, με εφαρμογές στον τομέα του έξυπνου σπιτιού, του αυτοματισμού και των τηλεπικοινωνιών!

– Καλλιεργεί δεξιότητες σχετικές με τη σύλληψη και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών!

Ο Κύκλος Μαθημάτων αποτελείται από 12 εργαστήρια, διάρκειας 1,5 ώρας το καθένα.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 19:00 – 20:30.

Κόστος: 130 ευρώ (έκπτωση 10% για αδέρφια)