Προγραμματιστές!

O Νέος Κύκλος Μαθημάτων «Μικροί Προγραμματιστές» (Litlle Programmers, LP) ξεκινάει την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου!

Τα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές Δ έως Στ Δημοτικού.

Μέσω του μαθήματος, ο μαθητής:

– Γίνεται ενεργός «προγραμματιστής» και όχι «χρήστης»

– Αναπτύσσει αλγοριθμική σκέψη και δεξιότητες για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος και την επίτευξη ενός στόχου

– Καλλιεργεί δεξιότητες σχετικές με τη σύλληψη και την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών

– Κατακτά ικανότητες επικοινωνίας

– Κατακτά γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί το μάθημα της Πληροφορικής

– Μαθαίνει να σχεδιάζει και να αναπτύσσει παιχνίδια, χρησιμοποιώντας εργαλεία της Microsoft

– Μαθαίνει να σχεδιάζει και να αναπτύσσει τις δικές του ιστοσελίδες

Ο Κύκλος Μαθημάτων αποτελείται από 12 εργαστήρια, διάρκειας 1,5 ώρας το καθένα.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη 19:00 – 20:30.

Κόστος: 130 ευρώ (έκπτωση 10% για αδέρφια)