Πληροφορίες για Σχολεία

Σε όλα μας τα προγράμματα τα παιδιά δεν περιορίζονται στο ρόλο του θεατή, αλλά συμμετέχουν ενεργά στα πειράματα. Καταφέρνουν έτσι να κάνουν δική τους τη νέα γνώση όχι απλώς κατανοώντας την, αλλά χτίζοντάς την.

Τα σχολεία που μας επισκέπτονται μπορούν να παρακολουθήσουν εκτός από την ξενάγηση στο χώρο της διαδραστικής έκθεσης και ένα από τα προγράμματα που προσφέρουμε στο εργαστήριό μας.

Για κρατήσεις επικοινωνήστε με το 210 8033984 κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.