Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

18 έως 30 Ιουλίου

Παράταση Δωρεάν Δράσεων για τις Νεανικές Δεξιότητες!

ΠΡΟΒΟΛΗ
7 έως 15 Ιουλίου

10ήμερο Δωρεάν Δράσεων για τις Νεανικές Δεξιότητες!

ΠΡΟΒΟΛΗ
Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Ιουνίου

«Αγαπώ το περιβάλλον!»

ΠΡΟΒΟΛΗ