Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 13 - 15 Ιουλίου

Πειραματίζομαι, Κατασκευάζω, Διασκεδάζω!

ΠΡΟΒΟΛΗ
Σάββατο 30/6 και Κυριακή 1/7

Οι Πειρατές της Φυσικής!

ΠΡΟΒΟΛΗ