Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Παρασκευή 05 Οκτωβρίου

Βραδιά Ερευνητή 2018!

ΠΡΟΒΟΛΗ
Δευτέρα 17/8, 19:00 - 20:30

Γνωριμία με το Σκάκι!

ΠΡΟΒΟΛΗ