Εβδομάδες Λειτουργίας

Εβδομάδες Λειτουργίας:

1η Εβδομάδα 18 Ιουνίου – 22 Ιουνίου
2η Εβδομάδα 25 Ιουνίου – 29 Ιουνίου
3η Εβδομάδα 02 Ιουλίου – 06 Ιουλίου
4η Εβδομάδα 09 Ιουλίου – 13 Ιουλίου
5η Εβδομάδα 16 Ιουλίου – 20 Ιουλίου
6η Εβδομάδα 23 Ιουλίου – 27 Ιουλίου
7η Εβδομάδα 30 Ιουλίου – 03 Αυγούστου
8η Εβδομάδα 27 Αυγούστου – 31 Αυγούστου
9η Εβδομάδα 03 Σεπτεμβρίου – 07 Σεπτεμβρίου