Εβδομάδες Λειτουργίας

Έναρξη: Παρασκευή 16 Ιουνίου

Εβδομάδες Λειτουργίας:

1η Εβδομάδα 19 Ιουνίου – 23 Ιουνίου
2η Εβδομάδα 26 Ιουνίου – 30 Ιουνίου
3η Εβδομάδα 03 Ιουλίου – 07 Ιουλίου
4η Εβδομάδα 10 Ιουλίου – 14 Ιουλίου
5η Εβδομάδα 17 Ιουλίου – 21 Ιουλίου
6η Εβδομάδα 24 Ιουλίου – 28 Ιουλίου
7η Εβδομάδα 31 Ιουλίου – 04 Αυγούστου
8η Εβδομάδα 28 Αυγούστου – ο1 Σεπτεμβρίου
9η Εβδομάδα 04 Σεπτεμβρίου – 08 Σεπτεμβρίου