ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ο πυρήνας του PLANET PHYSICS είναι ο εκθεσιακός χώρος. Στο χώρο αυτό βρίσκονται περισσότερα από τριάντα διαδραστικά εκθέματα, με τα οποία ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει, να διαφοροποιήσει παραμέτρους και να παρατηρήσει την έκβαση διάφορων φαινομένων. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο επισκέπτης ενθαρρύνεται να πειραματιστεί, να κάνει ερωτήσεις και να ανακαλύψει τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

Οι επισκέπτες εξερευνούν τη διαδραστική έκθεση με τη βοήθεια εξειδικευμένου ξεναγού. Οι ξεναγήσεις διαρκούν περίπου 1 ώρα, στη διάρκεια της οποίας οι επισκέπτες (ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία τους) έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με 20 περίπου εκθέματα.

Η Διαδραστική Έκθεση θα παραμείνει κλειστή μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Καλό Καλοκαίρι!