ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ο πυρήνας του PLANET PHYSICS είναι ο εκθεσιακός χώρος. Στο χώρο αυτό βρίσκονται περισσότερα από τριάντα διαδραστικά εκθέματα, με τα οποία ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει, να διαφοροποιήσει παραμέτρους και να παρατηρήσει την έκβαση διάφορων φαινομένων. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο επισκέπτης ενθαρρύνεται να πειραματιστεί, να κάνει ερωτήσεις και να ανακαλύψει τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

Οι επισκέπτες εξερευνούν τη διαδραστική έκθεση με τη βοήθεια εξειδικευμένου ξεναγού. Οι ξεναγήσεις διαρκούν περίπου 1 ώρα, στη διάρκεια της οποίας οι επισκέπτες (ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία τους) έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με 20 περίπου εκθέματα.

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται κάθε ακέραια ώρα, καθημερινά (εκτός Δευτέρας) στις 18:00, στις 19:00 και στις 20:00 ενώ τα Σαββατοκύριακα ξεκινούν στις 11:00 και σταματούν στις 21:00 (τελευταία ξενάγηση 20:00-21:00).