Ενίσχυση COVID-19

Το PLANET PHYSICS έλαβε ενίχυση στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πλαίσιο ενίσχυσης πιέστε εδώ.