Επίπεδο 2 (6 – 8 ετών)

Στο Επίπεδο 2, ο μαθητής:

  • Μαθαίνει πώς χρησιμοποιώντας βασικές έννοιες της φυσικής όπως βάρος, δύναμη, δράση, αντίδραση μπορεί να δημιουργεί τεχνουργήματα με απλά υλικά. Επίσης με απλές εφαρμογές κατανοεί την έννοια του ηλεκτρισμού στη ζωή του. Κάνει πράξεις και υπολογισμούς.
  •  Δημιουργεί τα δικά του κινούμενα σχέδια μέσα από παραμύθια και ιστορίες με ρομπότ. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην πλήρη κατανόηση της σύνταξης του λόγου με γραμματική.
  •  Δημιουργεί με λογισμικά, έξυπνα σχεδία για τους φίλους του. Μαθαίνει τεχνικές σχεδιασμού αντικειμένου και θέασης, όψεων, κλίμακας, κ.α.
  •  Δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για την ρομποτική. Μαθαίνει να δίνει έμφαση σε θέματα γραμματικής και μαθηματικών.
  •  Μαθαίνει πώς κατανοεί ο υπολογιστής τα προγράμματα, και δημιουργεί μια σειρά από δικά του προγράμματα χρησιμοποιώντας ψευδογλώσσα. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην κατανόηση της αλγοριθμικής σκέψης.
  • Μαθαίνει να προγραμματίζει το ρομποτικό μηχανισμό WEDO της LEGO μέσα από μια σειρά κατασκευών με τις όποιες αντιλαμβάνεται την έννοια των αισθητήρων και των ενεργοποιητών και τη σύνδεση των μηχανών με τον υπολογιστή.  Επιλύει  προβλήματα που απαιτούν απλούς ρομποτικούς μηχανισμούς.
  • Μαθαίνει να χειρίζεται υλικά και να σχεδιάζει με υπολογισμούς (πολλαπλασιασμός / διαίρεση, πρόσθεση , αφαίρεση) . Δημιουργεί μια έξυπνη πόλη με ρομποτικούς μηχανισμούς που έχει διδαχθεί.

Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται σε αυτό το επίπεδο είναι τα εξής:

Paint, Dots2dots, Word, ToonDoo, Cartoon-story maker, Move maker, Power point, PPT to Ebook , Design Lego (LDD), leocad, SCRATCH for kids, Έτοιμα Android app, Streetmix

Πλατφόρμες

Lego WEDO