Επίπεδο 3 (8 – 10 ετών)

Στο επίπεδο 3, ο μαθητής:

  • Μαθαίνει να προγραμματίζει σε γλώσσα Scratch ενώ ταυτόχρονα χειρίζεται μαθηματικά προβλήματα προς επίλυση. Επίσης δημιουργεί τα δικά του ηλεκτρονικά παιχνίδια με λογισμικό της Microsoft, όπως για παράδειγμα του άθλους του Ηρακλή, κ.α.
  • Μαθαίνει να κατασκευάζει απλά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα.
  • Δημιουργεί 2D  και 3D μοντέλα μέσα από λογισμικά για να τα χρησιμοποιεί στις κατασκευές του. Κατανοεί τις διαστάσεις στο χώρο και στο επίπεδο και δημιουργεί πραγματικά μοντέλα. Τεχνικές FOLD – UNFOLD .
  • Μαθαίνει να δημιουργεί απλά προγράμματα ελέγχου των εισόδων και εξόδων ARDUINO. Έρχεται σε επαφή με δραστηριότητες δημιουργίας έξυπνης πόλης.
  • Γνωρίζει να κατασκευάζει τον ρομποτικό μηχανισμό m-BOT. Επιλύει  προβλήματα που απαιτούν απλούς ρομποτικούς μηχανισμούς, σχεδιασμένους από τον ίδιο τον μαθητή.
  • Μαθαίνει να προγραμματίζει το ρομποτικό μηχανισμό EDISON και φτάνει στο σημείο να συνθέτει ρομποτικά οχήματα, όπως για παράδειγμα σενάριο  εξόδου από λαβύρινθο.

Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται σε αυτό το επίπεδο είναι τα εξής:

KODU, Fritzing, SCRATCH, ARDUBLOCK, ELECTRONIC WORKBENCH (EWB), Edison , Phet Colorado, TINKERCAD, Slicer for Fusion Autodesk, PEPAKURA, excel, Hotpotatos , Screencast-O-matic, Χελωνόσφαιρα

Πλατφόρμες:  m-BOT , EDISON, ARDUINO