Επίπεδο 4 (10 – 11 ετών)

Στο επίπεδο 4, ο μαθητής:

  • Μαθαίνει να προγραμματίζει σε γλώσσα ARDUBLOCK εφαρμογές για το ARDUINO κατανοώντας την ύλη προγραμματισμού που διδάσκεται στο μάθημα της Πληροφορικής καθώς μελετά φυσικά μεγέθη και φαινόμενα.
  • Μαθαίνει να δημιουργεί ιστοσελίδες για τα μαθήματα του όπως σελίδες ταξιδιών στην Ελλάδα και στον κόσμο, ιστορικά σημεία, ποίηση, κ.α. Επίσης στο πνεύμα της επιχειρηματικότητας μαθαίνει να δημιουργεί το πρώτο του κατάστημα e-shop.
  • Μαθαίνει να κατασκευάζει ηλεκτρονικές διατάξεις (π.χ πομπός FM)  Τις ηλεκτρονικές κατασκευές θα τις χρησιμοποιήσεις σε επόμενες ενότητες του προγράμματος.
  • Μαθαίνει να σχεδιάζει σε επαγγελματικά λογισμικά 3D μοντέλα και να εκτυπώνει μηχανολογικά εξαρτήματα.
  • Μαθαίνει να προγραμματίζει τον ρομποτικό μηχανισμό EV3 της LEGO μέσα από μια σειρά κατασκευών σε θέματα πανελλήνιων διαγωνισμών ρομποτικής.
  • Μαθαίνει να προγραμματίζει τον ρομποτικό μηχανισμό ENGINO. Δημιουργεί αυτόματα μηχανήματα όπως γερανούς Αυτόματες γέφυρες, κ.α.
  • Μαθαίνει να δημιουργεί σύνθετα προγράμματα ελέγχου στο ARDUINO δημιουργώντας ένα έξυπνο σπίτι. Επίσης μοντελοποιεί αυτοματισμούς σε εφευρέσεις του Leonardo Da Vinci.

Εργαλεία / Λογισμικά:

ARDUBLOCK, Weebly for personal use, Weebly for eshop, TINA, Tinkercad electronic, Multisim, 3d printing maker, Sketch up, IHMC Cmap Tools, Homestyler

Πλατφόρμες:

LEGO EV3, ENGINO, ARDUINO