Επίπεδο 5 (11 – 12 ετών)

Στο επίπεδο 5, ο μαθητής:

  • Μαθαίνει να προγραμματίζει σε γλώσσα python για την επίλυση εξισώσεων και προβλημάτων από το βιβλίο της πληροφορικής, των μαθηματικών και της φυσικής
  • Έχοντας μάθει να προγραμματίζει την πλατφόρμα ARDUINO μέσω λογισμικού πλακιδίων, μαθαίνει να προγραμματίζει σε κώδικα εφαρμογές όπως ψηφιακά θερμόμετρα, αυτοματισμούς σπιτιού ελεγχόμενες από το κινητό μέσω Bluetooth, dataloggers, κ.α.
  • Κατασκευάζει ηλεκτρονικά συστήματα με ολοκληρωμένα κυκλώματα. Οι εφαρμογές που αναπτύσσει αφορούν αυτοματισμούς σε βιομηχανίες.
  • Έχοντας μάθει να προγραμματίζει μέσω πλακιδίων απλές εφαρμογές στα κινητά, ο μαθητής μέσω του πακέτου των δραστηριοτήτων δημιουργεί εφαρμογές όπως μαθηματικά τεστ για την τάξη, παιχνίδια γραμματικής για μαθητές, τεστ ιστορίας.
  • Μαθαίνει να προγραμματίζει ειδικές πλακέτες- ασπίδες  (shields) μελετώντας ασύρματα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες συσκευές. (π.χ. ασύρματη επικοινωνία μεταξύ ρομπότ)
  • Προγραμματίζει το ρομποτικό μηχανισμό EV3 της LEGO μέσα από μια σειρά κατασκευών σε θέματα πανελλήνιων διαγωνισμών ρομποτικής.
  • Μαθαίνει να προγραμματίζει την πλατφόρμα Raspberry Pi και να δημιουργεί απλές εφαρμογές σε διάφορα θεματικά αντικείμενα όπως τη δημιουργία συσκευής με οθόνη για μετεωρολογικό σταθμό.

Τα λογισμικά / που χρησιμοποιούνται σε αυτό το επίπεδο είναι τα εξής:

Python,  Wiring C, Eagle (advance pcb), App inventor , Raspberry Pi, Arduino, EV3, Bluetooth shields, WIFE shields