Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Η εξίσωση του Schrödinger

.

Στην Κβαντομηχανική, η εξίσωση του Schrödinger (Σρέντιγκερ) κατέχει κεντρική θέση, περιγράφοντας πώς μεταβάλλεται η κβαντική κατάσταση ενός συστήματος με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η εξίσωση είναι παγκοσμίως αποδεκτή και χρησιμεύει ως κοινή βάση για όλες τις ερμηνείες. Παρέχει τις πιθανότητες για διάφορα αποτελέσματα, αλλά δεν προσφέρει μια διαισθητική κατανόηση των κβαντικών φαινομένων. Εδώ, παρεμβαίνουν οι διάφορες ερμηνείες για να καλύψουν το κενό. Αν και υπάρχουν (μέχρι σήμερα) 13 πιθανές ερμηνείες, ας εξετάσουμε τις 2 επικρατέστερες.

.

Η ερμηνεία της Κοπεγχάγης θεωρείται η πλέον αποδεκτή και βάσει αυτής γίνεται η εκπαίδευση των νέων Φυσικών. Έχει τις ρίζες της στο έργο του Niels Bohr και προτείνει ότι ένα κβαντικό σύστημα υπάρχει σε μια “υπέρθεση” πολλαπλών καταστάσεων. Όταν μετράται, το σύστημα “καταρρέει” σε μία από αυτές τις καταστάσεις. Η εξίσωση του Schrödinger λοιπόν, περιγράφει μια κυματοσυνάρτηση που δίνει πιθανότητες για τις αναμενόμενες καταστάσεις, και η πράξη της παρατήρησης προκαλεί την κατάρρευση της κυματοσυνάρτησης.

.

Η δεύτερη πιο αποδεκτή ερμηνεία έχει να κάνει με τα «Παράλληλα Σύμπαντα». Υποστηρίζει ότι όλα τα πιθανά αποτελέσματα που περιγράφονται από την εξίσωση του Schrödinger συμβαίνουν στην πραγματικότητα, αλλά σε ξεχωριστά, μη επικοινωνούντα σύμπαντα, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει παρατήρηση ή όχι. Δεν υπάρχει κατάρρευση της κυματοσυνάρτησης – αντίθετα, κάθε πιθανή κατάσταση υπάρχει στο δικό της παράλληλο σύμπαν.

.

Ενώ η εξίσωση του Schrödinger παραμένει ο μαθηματικός ακρογωνιαίος λίθος της Κβαντομηχανικής, οι ερμηνείες της Κοπεγχάγης και των παράλληλων συμπάντων παρέχουν διαφορετικές εννοιολογικές προσεγγίσεις, μέσω των οποίων προσπαθούμε να κατανοήσουμε το μυστηριώδες πεδίο της Κβαντικής Φυσικής. Καθεμία έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και τους δικούς της περιορισμούς, και καμία δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι προσφέρει την οριστική εξήγηση. Καθώς η τεχνολογία και τα πειράματα εξελίσσονται, μπορεί να έρθουμε πιο κοντά στην αποκάλυψη της πραγματικής φύσης του κβαντικού κόσμου, είτε μέσω αυτών των 2 ερμηνειών, είτε μέσω των άλλων υφιστάμενων, είτε μέσω μιας νέας, πρωτοποριακής ερμηνείας…