Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Η Θεωρία των Πάντων

Η Θεωρία των Πάντων στοχεύει να συνθέσει τις 4 θεμελιώδεις δυνάμεις του σύμπαντος – τη βαρύτητα, τον ηλεκτρομαγνητισμό, την ισχυρή και την ασθενή πυρηνική δύναμη – σε ένα συνεκτικό θεωρητικό πλαίσιο.

.

Στο επίκεντρο της σύγχρονης Φυσικής βρίσκονται δύο αξιοσημείωτα επιτυχημένες, αλλά ασύμβατες θεωρίες: Η Γενική Σχετικότητα, που περιγράφει τη δύναμη της βαρύτητας και της μεγάλης κλίμακας δομές του σύμπαντος, και η Κβαντομηχανική, που ασχολείται με τις άλλες τρεις δυνάμεις σε υποατομικό επίπεδο. Η Θεωρία των Πάντων φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ αυτών των δύο «γιγάντων».

.

Ένα κρίσιμο «σκαλοπάτι» προς τη Θεωρία των Πάντων είναι η «Μεγάλη Ενοποιημένη Θεωρία (Grand Unified Theory – GUT*). Η GUT προτείνει τη συγχώνευση των ηλεκτρομαγνητικών, ισχυρών και ασθενών πυρηνικών δυνάμεων, αφήνοντας τη βαρύτητα ως το τελευταίο σύνορο προς ολοκλήρωση. Ιστορικά, ένα σημαντικό ορόσημο επιτεύχθηκε με την ενοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης και της ασθενούς πυρηνικής δύναμης στην «ηλεκτρασθενή» δύναμη (Electroweak – βραβείο Nobel 1979). Αυτή η ανακάλυψη έδειξε ότι οι δυνάμεις που θεωρούνται διακριτές στις συνήθεις ενέργειες, μπορούν να συγχωνευθούν σε μια ενιαία δύναμη υπό ακραίες συνθήκες, όπως αυτές που υπήρχαν στο πρώιμο σύμπαν.

.

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει συνδυασμό της ηλεκτρασθενούς με την ισχυρή πυρηνική δύναμη σε «ηλεκτροπυρηνική» (Electronuclear). Αυτό, αν και θεωρητικά προβλέπεται από αρκετά μοντέλα, ακόμα δεν έχει αποδειχθεί πειραματικά, καθώς οι ενέργειες που απαιτούνται υπερβαίνουν τις τρέχουσες δυνατότητες του CERN.

.

Το τελευταίο βήμα για την επίτευξη της Θεωρίας των Πάντων είναι ο συνδυασμός της «ηλεκτροπυρηνικής» δύναμης με τη Βαρύτητα.

.

Η αναζήτηση μιας Θεωρίας των Πάντων παραμένει ένας «φάρος» της ανθρώπινης περιέργειας και εφευρετικότητας, ενσαρκώνοντας τη βαθύτερη επιθυμία μας να κατανοήσουμε το σύμπαν στο πιο θεμελιώδες επίπεδο. Σύμφωνα με τον Stephen Hawking: “Αν ανακαλύψουμε μια Θεωρία των Πάντων… θα είναι ο απόλυτος θρίαμβος της ανθρώπινης λογικής – γιατί τότε θα γνωρίζουμε πραγματικά το μυαλό του Θεού”…

. *Ο όρος “GUT” επινοήθηκε από 4 ερευνητές του CERN το 1978, μεταξύ αυτών και ο Δρ. Νανόπουλος.