Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Λευκαύγεια

Ο όρος «λευκαύγεια» (albedo) χρησιμοποιείται συνήθως στον τομέα της κλιματολογίας και της περιβαλλοντικής επιστήμης και αναφέρεται στο ποσοστό του φωτός που προσπίπτει σε μια επιφάνεια και αντανακλάται χωρίς να απορροφάται. Οι επιφάνειες με υψηλή λευκαύγεια, όπως το χιόνι και ο πάγος, αντανακλούν το μεγαλύτερο μέρος του ηλιακού φωτός, ενώ οι πιο σκούρες επιφάνειες, όπως τα δάση ή οι ωκεανοί, έχουν χαμηλή λευκαύγεια, απορροφώντας περισσότερη από την ενέργεια του ήλιου.

.

Η λευκαύγεια παίζει ζωτικό ρόλο στο ενεργειακό ισοζύγιο της Γης. Ο πλανήτης λαμβάνει ενέργεια από τον ήλιο και η ενέργεια αυτή είτε απορροφάται, είτε ανακλάται πίσω στο διάστημα. Επιφάνειες με υψηλή λευκαύγεια, όπως οι πολικοί πάγοι, λειτουργούν ως «ανακλαστικές ασπίδες» της Γης, στέλνοντας σημαντικό μέρος του ηλιακού φωτός πίσω στο διάστημα, ψύχοντας έτσι τον πλανήτη. Αντίθετα, οι επιφάνειες με χαμηλότερη λευκαύγεια απορροφούν περισσότερη ηλιακή ενέργεια, συμβάλλοντας στη θέρμανση.

.

Η σημασία της λευκαύγειας επεκτείνεται στις συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή. Καθώς οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αυξάνονται, ο πάγος και το χιόνι λιώνουν, μειώνοντας τη συνολική λευκαύγεια της Γης. Αυτή η μείωση των επιφανειών με υψηλή λευκαύγεια σημαίνει ότι απορροφάται περισσότερη ηλιακή ενέργεια, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας (ice–albedo feedback).

.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν επίσης τη λευκαύγεια. Οι αστικές περιοχές, για παράδειγμα, τείνουν να έχουν χαμηλότερη λευκαύγεια από τα φυσικά τοπία, συμβάλλοντας στο φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας» (urban heat island). Επιπλέον, πρακτικές όπως η αποψίλωση των δασών μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά της γήινης επιφάνειας, επηρεάζοντας την ανακλαστική της ικανότητα.

.

Στην αστρονομία η λευκαύγεια των δορυφόρων και των αστεροειδών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συναχθεί η επιφανειακή τους σύσταση, ιδίως η περιεκτικότητά τους σε πάγο. Ο Εγκέλαδος, ένας δορυφόρος του Κρόνου, έχει την υψηλότερη γνωστή λευκαύγεια από κάθε άλλο σώμα στο Ηλιακό Σύστημα, με το 99% της προσπίπτουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας να ανακλάται.