Πειράματα

Ανάλογα με την ηλικία τους, τα παιδιά παρακολουθούν εντυπωσιακά πειράματα επίδειξης από τους εξειδικευμένους Φυσικούς μας και κάνουν και μόνα τους απλούστερα πειράματα από τον κόσμο της Φυσικής. Εξαφανίζουμε ράβδους και δοχεία pyrex, παίζουμε μουσική με ποτήρια, κάνουμε … μικρές εκρήξεις και χρησιμοποιώντας μαγνήτες, καλώδια, λαμπάκια και μπαταρίες, τα παιδιά πειραματίζονται και ανακαλύπτουν ότι η Φυσική … είναι παιχνίδι!

planet physics_εξαφάνιση ράβδου (2)