Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Πλάσμα, η τέταρτη κατάσταση της ύλης

Τα αντικείμενα του περιβάλλοντος μας έχουν τρεις βασικές μορφές: μπορεί να είναι στερεά, υγρά ή αέρια. Σε πολύ υψηλές όμως ενέργειες, συναντάμε την τέταρτη κατάσταση της ύλης, την «κατάσταση πλάσματος».

.

Τι είναι όμως «το πλάσμα»; Στις τρεις συνηθισμένες καταστάσεις της ύλης υπάρχουν τα άτομα, με τους πυρήνες στο κέντρο (που αποτελούνται από πρωτόνια και νετρόνια) και «γύρω-γύρω» τα ηλεκτρόνια (ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη την κβαντική Φυσική). Στα στερεά, τα μόρια έχουν χαμηλή ενέργεια και κάνουν μικρές κινήσεις γύρω από τη θέση ισορροπίας τους. Σε υψηλότερες ενέργειες συναντάμε τα μόρια των υγρών, που διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση με τα μόρια των στερεών. Ακόμα πιο υψηλές ενέργειες συναντάμε στα μόρια των αερίων. Όταν όμως η ύλη βρίσκεται σε πραγματικά υψηλή ενέργεια, τα άτομα διασπώνται και δεν βρίσκονται πλέον οργανωμένα σε άτομα: τα ηλεκτρόνια ξεφεύγουν από τους πυρήνες τους και γίνονται όλα μαζί μια «σούπα». Αυτή λοιπόν είναι η τέταρτη κατάσταση της ύλης, η κατάσταση πλάσματος.

.

Πλάσμα μπορούμε να συναντήσουμε όπου υπάρχει πολύ υψηλή ενέργεια. Σε κατάσταση πλάσματος βρίσκεται ο Ήλιος και τα αστέρια. Στη Γη, συναντάμε το πλάσμα γύρω από έναν κεραυνό, σε πολύ θερμές φλόγες (άνω των 3.000 βαθμών) και σε ανθρώπινα δημιουργήματα, όπως οι μπάλες πλάσματος.

.

Μια μπάλα πλάσματος αποτελείται από ένα γυάλινο περίβλημα, το οποίο περιέχει ευγενή αέρια σε ελαφρώς χαμηλότερη πίεση σε σχέση με την ατμοσφαιρική. Στο κέντρο της σφαίρας υπάρχει ένα ηλεκτρόδιο με τάση από 2.000 – 5.000 Volt. Όταν τα άτομα των αερίων έρχονται σε επαφή με το ηλεκτρόδιο διασπώνται κι έτσι δημιουργείται το πλάσμα. Παρατηρούμε λοιπόν «νημάτια» πλάσματος, που ξεκινούν από το ηλεκτρόδιο και καταλήγουν στο γυάλινο περίβλημα. Ανάλογα μάλιστα με το είδος και την αναλογία των ευγενών αερίων, τα νημάτια πλάσματος έχουν διαφορετικά χρώματα.

.

Η μπάλα πλάσματος εφευρέθηκε από τον Nikola Tesla, κατά τη διάρκεια των πειραματισμών του με ρεύματα υψηλής συχνότητας σε έναν γυάλινο σωλήνα χαμηλού κενού, με σκοπό τη μελέτη φαινομένων υψηλής τάσης. Για το λόγο αυτό, αναφέρεται συχνά και ως «μπάλα Tesla».