Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Σέλας

Τα σέλαα, κοινώς γνωστά ως Βόρειο και Νότιο Σέλας, εμφανίζονται κοντά στις πολικές περιοχές της Γης και είναι το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης μεταξύ της μαγνητόσφαιρας, της ατμόσφαιρας και του ηλιακού ανέμου.
.
Το ταξίδι μας ξεκινά από τον Ήλιο, ο οποίος εκπέμπει συνεχώς μια ροή φορτισμένων σωματιδίων, κυρίως ηλεκτρονίων και πρωτονίων. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «ηλιακός άνεμος».
.
Φτάνοντας στη Γη, τα φορτισμένα σωματίδια συναντούν το μαγνητικό της πεδίο. Αυτή η αόρατη ασπίδα, που εκτείνεται πολύ μακριά στο διάστημα, προστατεύει τον πλανήτη μας από την επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία. Το μαγνητικό πεδίο της Γης είναι αυτό που κατευθύνει τα σωματίδια προς τους πόλους.
.
Καθώς αυτά τα φορτισμένα σωματίδια από τον ηλιακό άνεμο αλληλεπιδρούν με τα αέρια της γήινης ατμόσφαιρας, μεταφέρουν την ενέργειά τους στα άτομα και τα μόρια των αερίων, όπως το οξυγόνο και το άζωτο. Αυτή η ενέργεια διεγείρει αυτά τα άτομα, και όταν αποδιεγείρονται εκπέμπουν φως. Τα διαφορετικά χρώματα στο σέλας οφείλονται στα διαφορετικά αέρια της ατμόσφαιρας. Το οξυγόνο, σε μεγάλα υψόμετρα, μπορεί να εκπέμπει κόκκινο φως, ενώ το άζωτο μπορεί να παράγει μπλε ή μοβ αποχρώσεις. Το πιο συνηθισμένο χρώμα, ένα φωτεινό πράσινο, παράγεται από το οξυγόνο σε χαμηλότερα υψόμετρα.
.
Γιατί όμως το σέλας εμφανίζεται κυρίως κοντά στους πόλους; Οφείλεται στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου της Γης, οι οποίες συγκλίνουν στους πόλους. Τα φορτισμένα σωματίδια κινούνται σπειροειδώς κατά μήκος αυτών των γραμμών, δημιουργώντας το σέλας σε αυτές τις περιοχές.
.
Τα σέλαα είναι κάτι περισσότερο από μια εντυπωσιακή οπτική απεικόνιση- είναι ένα παράθυρο στις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του πλανήτη μας και του Ήλιου. Η μελέτη τους βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν το μαγνητικό πεδίο της Γης και τον τρόπο που προστατεύει τον πλανήτη μας από την ηλιακή ακτινοβολία. Παρέχουν επίσης πληροφορίες για την ηλιακή δραστηριότητα και τον διαστημικό καιρό, που μπορεί να επηρεάσει τις δορυφορικές επικοινωνίες και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στη Γη.
.
Ο ακριβής μηχανισμός δημιουργίας του σέλαος δεν είναι απόλυτα κατανοητός, μέχρι και σήμερα…