Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Συντονισμοί Schumann – “ο παλμός” της Γης

.

Σήμερα, ας εντρυφήσουμε σε ένα συναρπαστικό φαινόμενο που
συχνά περιγράφεται ως ο “καρδιακός παλμός” της Γης – τους
συντονισμούς Schumann. Πρόκειται για φυσικούς ηλεκτρομαγνητικούς συντονισμούς
που εμφανίζονται στην ατμόσφαιρα της Γης. Αλλά τι σημαίνει αυτό και γιατί
πρέπει να μας ενδιαφέρει;

.

Φανταστείτε τη Γη ως μια γιγαντιαία, σφαιρική κοιλότητα, με
το έδαφος από κάτω και την ιονόσφαιρα – ένα στρώμα φορτισμένων σωματιδίων στην
ατμόσφαιρα – από πάνω. Αυτή η κοιλότητα λειτουργεί σαν θάλαμος συντονισμού για
τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Οι συντονισμοί Schumann είναι οι «νότες» αυτής της
«φυσικής συμφωνίας», με την πιο χαρακτηριστική να βρίσκεται στα 7,83 Hz
περίπου.

.

Πώς παράγονται όμως οι συντονισμοί Schumann; Η κύρια πηγή
τους είναι οι κεραυνοί. Όταν ο κεραυνός εκφορτίζει ενέργεια στην επιφάνεια της
Γης, διεγείρει ηλεκτρομαγνητικά κύματα που ταξιδεύουν σε όλη την υδρόγειο. Τα
κύματα αυτά αναπηδούν μεταξύ της Γης και της ιονόσφαιρας, δημιουργώντας μόνιμα
μοτίβα κυμάτων – συντονισμούς Schumann.

.

Μπορεί να αναρωτιέστε γιατί αυτοί οι συντονισμοί έχουν
σημασία. Πρώτον, έχουν μελετηθεί για τις πιθανές επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη
υγεία και τη νόηση. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα εγκεφαλικά μας
κύματα επηρεάζονται από αυτούς τους συντονισμούς, αν και τα στοιχεία δεν είναι
πειστικά. Επιπλέον, οι συντονισμοί Schumann χρησιμεύουν ως διαγνωστικό εργαλείο
για τους επιστήμονες για την αξιολόγηση της «υγείας» της γήινης ατμόσφαιρας και
την πρόβλεψη του διαστημικού καιρού.

.

Οι Συντονισμοί Schumann είναι μια απόδειξη της διασύνδεσης
των φυσικών φαινομένων. Μας υπενθυμίζουν ότι η Γη έχει τη δική της μορφή
μουσικής, μια συμφωνία ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που μόλις αρχίζουμε να
κατανοούμε.

.

Έτσι, την επόμενη φορά που θα ακούσετε βροντή ή θα δείτε μια
αστραπή, να θυμάστε ότι είστε μάρτυρες της δημιουργίας των συχνοτήτων
συντονισμού της Γης – ένα φαινόμενο που συνδέει τον ουρανό, τη Γη και
πιθανώς…ακόμη και εμάς!