Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Σωματίδιο “Oh-My-God”

Το “Oh-My-God particle” ανιχνεύθηκε το 1991 από το Παρατηρητήριο “Fly’s Eye” στη Utah. Η ανίχνευση του σωματιδίου αποτέλεσε καμπή στην Αστροφυσική, αναδεικνύοντας την ύπαρξη κοσμικής ακτινοβολίας με ενέργειες που ξεπερνούν τις προσδοκίες των σύγχρονων μοντέλων μας. Ένα τέτοιο σωματίδιο διαθέτει κινητική ενέργεια ισοδύναμη με μια μεγάλη πέτρα που ταξιδεύει με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων την ώρα(!). Για υποατομικά σωματίδια, δεν αναμένεται τόσο υψηλή ενέργεια…

.

Η κοσμική ακτινοβολία ανακαλύφθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα και μπορεί να αποτελείται από πρωτόνια, πυρήνες ηλίου, βαρύτερους πυρήνες, ακτίνες γάμμα, ακόμη και σωματίδια αντιύλης. Μπορεί να προέρχεται από τα εκρήξεις supernova εντός του γαλαξία μας αλλά και από ισχυρές εξωγαλαξιακές πηγές, που ευθύνονται για τα σωματίδια υψηλότερης ενέργειας. Ενώ οι supernova μπορούν να επιταχύνουν σωματίδια μέχρι κάποια ενέργεια, η γένεση των ακραίων κοσμικών ακτινών, όπως το σωματίδιο OMG, παραμένει μυστήριο.

.

Επιπλέον, αυτά τα σωματίδια προκαλούν το θεωρητικό όριο Greisen-Zatsepin-Kuzmin (GZK), σύμφωνα με το οποίο οι κοσμικές ακτίνες υψηλής ενέργειας θα έπρεπε να αλληλεπιδρούν με την κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου, χάνοντας έτσι μέρος της ενέργειάς τους. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι προέρχονται από κοντινές πηγές, μέσα στην κοσμική μας γειτονιά.

.

Η αναζήτηση για την αποκάλυψη των πηγών αυτής της κοσμικής ακτινοβολίας υπερυψηλής ενέργειας είναι αδιάκοπη. Διάφορα παρατηρητήρια προσπαθούν να ανιχνεύσουν τέτοιες ακτίνες, παρέχοντας ενδείξεις για τους «κοσμικούς επιταχυντές» που κρύβονται πίσω από την τρομερή ισχύ τους. Οι υψηλότερης ενέργειας κοσμικές ακτίνες, δημιουργούν συγκρούσεις πολύ πιο ισχυρές από τον μεγαλύτερο επίγειο επιταχυντή σωματιδίων (LHC). Η μελέτη των κοσμικών ακτίνων μπορεί να «ξεκλειδώσει» τα μυστήρια τόσο της μεγαλύτερης όσο και της μικρότερης κλίμακας του χωροχρόνου.

.

Το σωματίδιο OMG, στο γρήγορο πέρασμά του από τη Γη, συμπυκνώνει πολλά από τα μυστήρια του σύμπαντος και μας ωθεί να συνεχίσουμε την προσπάθεια να κατανοήσουμε…τι υπάρχει «εκεί έξω».

.

Όταν μπήκε στην ατμόσφαιρά μας, ταξίδευε με το 99,99999999999999999999951% της ταχύτητας του φωτός!