Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Τι είναι το pH?

Ο όρος “pH” απαντάται πολύ συχνά σε επιστημονικούς κλάδους όπως η Χημεία και η Βιολογία. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει; Το pH σημαίνει “δυναμικό υδρογόνου” (potential of Hydrogen) και χρησιμεύει ως ποσοτικό μέτρο της οξύτητας ή της αλκαλικότητας ενός διαλύματος.

.

Η κλίμακα pH κυμαίνεται από το 0 έως το 14, με το 7 να είναι ουδέτερο. Τα διαλύματα με pH μικρότερο του 7 θεωρούνται όξινα, ενώ εκείνα με pH μεγαλύτερο του 7 είναι αλκαλικά. Η κλίμακα είναι λογαριθμική, που σημαίνει ότι κάθε μονάδα αντιπροσωπεύει δεκαπλάσια μεταβολή στην οξύτητα ή την αλκαλικότητα. Για παράδειγμα, ένα διάλυμα με pH 4 είναι δέκα φορές πιο όξινο από ένα διάλυμα με pH 5.

.

Στα βιολογικά συστήματα, η διατήρηση ενός σταθερού pH είναι ζωτικής σημασίας για την κυτταρική λειτουργία. Για παράδειγμα, το ανθρώπινο αίμα έχει ένα αυστηρά ρυθμισμένο εύρος pH από 7,35 έως 7,45. Αποκλίσεις από αυτό το εύρος μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες για την υγεία.

.

Το pH παίζει επίσης ζωτικό ρόλο στην περιβαλλοντική επιστήμη. Η οξύτητα του εδάφους μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των φυτών, ενώ το pH των υδάτινων σωμάτων μπορεί να επηρεάσει την υδρόβια ζωή. Η όξινη βροχή, που προκαλείται από βιομηχανικές εκπομπές, μπορεί να μειώσει το pH των λιμνών και των ποταμών, οδηγώντας σε επιζήμιες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα.

.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τη μέτρηση του pH, όπως το χαρτί με βάμμα ηλιοτροπίου*, οι μετρητές pH, ακόμη και ορισμένοι τύποι ψηφιακών αισθητήρων. Το χαρτί με βάμμα ηλιοτροπίου αλλάζει χρώμα όταν το βυθίζουμε σε ένα διάλυμα, παρέχοντας μια γρήγορη αλλά λιγότερο ακριβή μέτρηση. Οι μετρητές pH, από την άλλη πλευρά, προσφέρουν ακριβείς μετρήσεις και χρησιμοποιούνται συνήθως σε εργαστήρια.

.

Fun fact: Το γαστρικό οξύ στο στομάχι μας έχει pH από 1,5 έως 3,5, που σημαίνει ότι είναι αρκετά ισχυρό για να διαλύσει…ακόμα και κομμάτια τσίγκου!

.

* Το ηλιοτρόπιο είναι σκόνη με χρώμα μπλε-μαύρο και είναι μίγμα 10 έως 15 φυσικών χρωστικών ουσιών, οι οποίες εξάγονται από τις λειχήνες και ειδικότερα από το είδος Roccella tinctoria. Είναι διαφορετικό από το φυτό ηλιοτρόπιο.