Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Φωτογραφία Kirlian

Η φωτογραφία Kirlian είναι μια τεχνική που αναπτύχθηκε το 1939. Η μέθοδος αυτή, που συχνά περιβάλλεται από μια μυστικιστική αύρα, ισχυρίζεται ότι αποτυπώνει το «ενεργειακό πεδίο» ή την «αύρα» των ζωντανών οργανισμών.
.
Στον πυρήνα της, η φωτογραφία Kirlian είναι αρκετά απλή: ένα αντικείμενο τοποθετείται πάνω σε μια φωτογραφική πλάκα που συνδέεται με μια πηγή υψηλής τάσης. Αυτή η διάταξη δημιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο που παράγει μια μοναδική σειρά χρωμάτων και μοτίβων.
.
Οι πολύχρωμες εκπομπές στις φωτογραφίες Kirlian μπορεί να είναι μαγευτικές, αλλά δεν είναι τόσο μυστηριώδεις. Τα μοτίβα οφείλονται στην πραγματικότητα στην υγρασία του αντικειμένου που φωτογραφίζεται. Όταν περνάει ηλεκτρικό ρεύμα, ιονίζει τον αέρα γύρω από το αντικείμενο, οδηγώντας στην εκκένωση που βλέπουμε ως ζωντανά χρώματα. Τα διαφορετικά επίπεδα υγρασίας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τελική εικόνα, γι’ αυτό και τα ζωντανά πράγματα, με τη διαφορετική περιεκτικότητά τους σε νερό, μπορούν να παράγουν τόσο διαφορετικές εικόνες Kirlian.
.
Ενώ ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτές οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν συναισθηματικές ή πνευματικές καταστάσεις, η επιστήμη προσφέρει μια πιο τεκμηριωμένη εξήγηση. Οι διαφοροποιήσεις στο χρώμα και το σχήμα σε αυτές τις εικόνες οφείλονται σε καθαρά φυσικούς παράγοντες όπως η πίεση, η υγρασία και η ηλεκτρική γείωση. Δεν υπάρχουν αποδείξεις που να συνδέουν τις φωτογραφίες Kirlian με μεταφυσικές καταστάσεις ή καταστάσεις υγείας.
.
Παρά το αμφιλεγόμενο καθεστώς της στην επιστημονική κοινότητα, η φωτογραφία Kirlian έχει βρει πρακτικές εφαρμογές. Έχει χρησιμοποιηθεί για βιομηχανικούς σκοπούς, όπως η ανίχνευση ελαττωμάτων στα υλικά. Σε βιολογικές μελέτες, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα των φύλλων σε υγρασία, κάτι που είναι πολύτιμο για τη γεωργική έρευνα.
.
Η φωτογραφία Kirlian βρίσκεται στο σημείο τομής της τέχνης και της επιστήμης. Αν και οι ισχυρισμοί της για τη σύλληψη της «ενέργειας της ζωής» ή της «αύρας» παραμένουν επιστημονικά ατεκμηρίωτοι, η τεχνική προσφέρει μια μοναδική προοπτική για τις φυσικές ιδιότητες των αντικειμένων.
.
Photo: Δαχτυλικό αποτύπωμα (από Sérgio Valle Duarte, Wikidata)