Κατασκευές

Χρησιμοποιώντας απλά υλικά, τα παιδιά φτιάνουν τις δικές τους κατασκευές, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα τους και σε κάποιες περιπτώσεις προσεγγίζουν με τη βοήθεια των κατασκευών τους θεμελιώδεις επιστημονικές αρχές.

   – Μηχανικό χέρι από καλαμάκια (προτείνεται για παιδιά ηλικίας 10 ετών+)

  – Ο Δίσκος του Νεύτωνα (προτείνεται για παιδιά ηλικίας 8 ετών+)

  – «Αιολικό» αυτοκίνητο (προτείνεται για παιδιά ηλικίας 8 ετών+)

  – Ποτηράκι με κουδουνάκι (προτείνεται για παιδιά ηλικίας 5 – 7 ετών)

  – Κατασκευές Origami (προτείνεται για παιδιά ηλικίας 5 ετών+)

Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της κατασκευής ανέρχεται στα 45 – 50 λεπτά.

 

 

planet physics_μηχανικό χέρι από καλαμάκια

planet physics_δίσκος του Νεύτωνα ακίνητος

planet physics_αιολικό αυτοκινητάκι