Σχολική Μελέτη

Στο PLANET PHYSICS η σχολική μελέτη γίνεται παιχνίδι! Εδώ τα παιδιά δεν μελετούν απλώς, αλλά γεμίζουν δημιουργικά το χρόνο τους με πολλές επιστημονικές δραστηριότητες.

Η καθημερινή μελέτη των παιδιών στο σπίτι αποτελεί μια διαδικασία που συχνά γίνεται επίπονη και μη αποδοτική. Στο PLANET PHYSICS εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει όχι μόνο τη μελέτη των παιδιών, αλλά και την εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο μάθησης. Σε ένα ευχάριστο, επιστημονικό περιβάλλον, τα παιδιά είναι τα ίδια υπεύθυνα για την ολοκλήρωση των σχολικών τους υποχρεώσεων.

Εξειδικευμένοι παιδαγωγοί καθοδηγούν τα παιδιά στη διάρκεια της μελέτης τους, βοηθώντας τα να ανακαλύψουν μόνα τους τις απαντήσεις. Σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα, οι παιδαγωγοί του PLANET PHYSICS έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν το ρυθμό, τις επιμέρους ανάγκες και την προσωπικότητα του κάθε μαθητή. Ανάλογα με τις δυνατότητες του παιδιού, θα του προσφέρουν τις μέγιστες δυνατές επεκτάσεις στη σχολική ύλη, βοηθώντας τα να κατανοήσουν καλύτερα τη σύνδεση μιας αφηρημένης έννοιας του βιβλίου (πχ Διαίρεση), με το φυσικό μας περιβάλλον και την καθημερινή μας ζωή.

Ήδη από την Α’ Δημοτικού, οι μαθητές αρχίζουν να «μελετούν» το περιβάλλον τους. Στο PLANET PHYSICS, μετά από 5ετή εμπειρία στα εκπαιδευτικά προγράμματα Δημοτικού, έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε στους μαθητές πραγματικά εφόδια, για την ορθότερη αντίληψη της λειτουργίας του φυσικού μας περιβάλλοντος. Με πραγματικά πειράματα στα εργαστήρια, οι μικροί μας φίλοι θα ανακαλύψουν την επιστημονική μέθοδο και θα αποκτήσουν ισχυρότερη Λογική, καταρρίπτοντας τις εναλλακτικές ιδέες για την ερμηνεία διάφορων φαινομένων του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Όλα τα παιδιά χρειάζονται το κίνητρο. Στο PLANET PHYSICS το καλύτερο κίνητρο για να ολοκληρώσουν την καθημερινή τους μελέτη, είναι οι δημιουργικές δραστηριότητες που ακολουθούν, και τα παιδιά σίγουρα θα αγαπήσουν. Μετά τη μελέτη λοιπόν…συνεχίζουμε! Εργαστήρια με πειράματα, Εργαστήρια κατασκευών, STEM, και πολλές άλλες δημιουργικές δραστηριότητες, που θα ενθουσιάσουν τα παιδιά, καλλιεργώντας τους παράλληλα πολλές δημιουργικές δεξιότητες, όσο αυτά … παίζουν!

Ημερήσιο Πρόγραμμα:

Άφιξη                          13:30

Φαγητό*                      13:30-14:00

Μελέτη                       14:00-16:00

Δραστηριότητες        16:00-17:30

Παιχνίδι                      17:30-18:00

*(Με φαγητό από το σπίτι ή με συμμετοχή στο πρόγραμμα σίτισης)

Κόστος Συμμετοχής:

140 € για τη μελέτη

170 € για μελέτη, δραστηριότητες και παιχνίδι

10% έκπτωση στα αδέρφια