Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Γνωριμία με το Σκάκι!

Τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, από τις 19:00 έως τις 20:30, η κυρία Μουρούτη (σύντομο βιογραφικό εδώ) θα βρίσκεται μαζί μας για να γνωρίσει τους νέους μαθητές, να κάνει μια αρχική αξιολόγηση του επιπέδου τους ώστε να τους κατατάξει στο καλύτερο για αυτούς τμήμα και να συζητήσει με τους γονείς μερικά θέματα γύρω από την εκπαιδευτική μας προσέγγιση.

Σας περιμένουμε!