Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Ιουνίου

Καλοκαίρι στους -200° C!

ΠΡΟΒΟΛΗ
Παρασκευή 24 και 31 Μαΐου, Δευτέρα 27 Μαΐου και 03 Ιουνίου

Ημερήσιο Camp!

ΠΡΟΒΟΛΗ
Τετάρτη 3 έως Σάββατο 6 Απριλίου