Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

ΙΞΩΔΕΣ

Ιξώδες είναι η αντίσταση που παρουσιάζουν τα ρευστά κατά τη ροή τους και το όνομα προέρχεται από την κολλώδη ουσία που περιβάλει τους καρπούς του φυτού Ιξός. Η αντίσταση αυτή οφείλεται στις εσωτερικές τριβές των μορίων τους. Για να κατανοήσουμε την ιδιότητα αυτή θα μελετήσουμε το ιξώδες τριών διαφορετικών υγρών και θα μάθουμε για το μακροβιότερο εργαστηριακό πείραμα.