Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

ΜΠΑΛΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Το πλάσμα είναι η τέταρτη κατάσταση της ύλης και μπορεί να δημιουργηθεί σε μια Plasma ball, υποβάλλοντας ένα μείγμα ευγενών αερίων σε ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Νημάτια πλάσματος δημιουργούνται και εκτείνονται από το εσωτερικό ηλεκτρόδιο προς το εξωτερικό γυαλί. Τοποθετώντας ένα δάκτυλο στο γυαλί, δημιουργούμε μια πιο «ελκυστική» διαδρομή για τα νημάτια και έχουμε ως αποτέλεσμα μια εντυπωσιακή εικόνα. Με τη βοήθεια του πλάσματος, δημιουργούμε κεραυνούς αλλά και … το δικό μας “φωτόσπαθο”!