Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ “Το πορτραίτο του Ανδρέα”

Για την παραγωγή ενός αναλογικού ολογραφικού πορτραίτου απαιτείται ένας πολύ γρήγορος στιγμιαίος φωτισμός. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ένα παλμικό λέϊζερ που φωτίζει μόνο για μερικά νανο-δευτερόλεπτα (!) «παγώνοντας» έτσι το χρόνο και το θέμα. Στο τρισδιάστατο αυτό πορτραίτο του κ. Ανδρέα Σαρακηνού, Φυσικού και Ολογράφου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ολογραφίας, υπάρχει και ένας δεύτερος παλμός του λέϊζερ που δίνει αυτές τις περίεργες γραμμές. Οι περιοχές αυτές είναι οι κροσσοί συμβολής του φωτός, γι’αυτό και τα ολογράμματα αυτά λέγονται «συμβολογραφήματα». Η τεχνική αυτή έχει εφαρμογές στην βιομηχανία για τον εντοπισμό κρυμμένων ελαττωμάτων στο εσωτερικό διαφόρων υλικών (π.χ. στα φτερά των αεροπλάνων).