Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

ΟΠΤΑΣΙΑ

Η ιδιότητα της παραβολής να συγκεντρώνει την ακτινοβολία που πέφτει πάνω της, στην εστία έχει πολλές χρήσεις. Χρησιμοποιώντας δύο παραβολικούς καθρέφτες και ύστερα από διαδοχικές ανακλάσεις των φωτεινών ακτίνων σε αυτούς,  μπορούμε να  προβάλουμε το είδωλο του αντικειμένου μας σε άλλο σημείο, δημιουργώντας μια οπτασία!