Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ (ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ)

Όταν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κινητική κατάσταση ενός σώματος βλέπουμε να παρουσιάζει μια «δυσφορία» που την ονομάζουμε αδράνεια. Χρησιμοποιώντας ένα κεκλιμένο επίπεδο και δύο κυλίνδρους  θα μελετήσουμε αυτή τη «δυσφορία» σε περιστροφική κίνηση, δηλαδή  την ροπή αδράνειας.