Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Το Ferrofluid είναι ένα ομογενές μίγμα που περιέχει μικροσκοπικά σωματίδια μιας χημικής ουσίας, τα οποία μετριούνται σε νανόμετρα. Όταν βρεθούν μέσα σε  ισχυρό μαγνητικό πεδίο παρουσιάζουν έντονες μαγνητικές ιδιότητες. Την ιδιαίτερη συμπεριφορά αυτού του σιδηρομαγνητικού υγρού θα μπορέσουμε να μελετήσουμε και  να δούμε τις σύγχρονες εφαρμογές του.