Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

ΥΠΕΡΒΟΛΟΕΙΔΗΣ ΣΧΙΣΜΗ

Όταν μια πλάγια ράβδος περιστρέφεται στο χώρο, διαγράφει ένα τρισδιάστατο σχήμα που ονομάζεται υπερβολοειδές . Εάν «κόψουμε» κατακόρυφα το υπερβολοειδές που δημιουργήθηκε, το σχήμα που προκύπτει ονομάζεται υπερβολή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν η πλάγια ράβδος περιστρέφεται, μπορεί να περάσει μέσα από μια καμπύλη σχισμή.