Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΣΕ ΥΓΡΟ

Όταν ένα υγρό εκτελεί κυκλική κίνηση δέχεται και αυτό, όπως ένα στερεό σώμα, την «ψευδοδύναμη»  Φυγόκεντρο. Η επιφάνεια του υγρού κατά την διάρκεια αυτής της κίνησης θα πάρει ένα ιδιαίτερο σχήμα. Αυτό οφείλεται στο ότι τα μόρια του υγρού δέχονται εκτός από την έλξη της Γης και τη Φυγόκεντρο δύναμη, λόγω περιστροφής.