Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

ΧΑΟΤΙΚΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Οι κινήσεις των σωμάτων στη φύση δεν είναι πάντα εύκολο να μελετηθούν. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια, τη μελλοντική θέση και την ταχύτητα ενός σώματος που κινείται, εάν γνωρίζουμε τις αρχικές συνθήκες. Υπάρχουν όμως φορές που είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε πως θα κινηθεί ένα σώμα. Ένα τέτοιο  σύνθετο σώμα που είναι πολύ ευαίσθητα ακόμα σε πολύ μικρές αλλαγές είναι το Χαοτικό εκκρεμές .