Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Ηλεκτρομαγνητισμός

Τα διαδραστικά εκθέματα της ενότητας του Ηλεκτρομαγνητισμού δίνουν στον επισκέπτη την ευκαιρία να πειραματιστεί με το σιδηρομαγνητικό υγρό, να εξερευνήσει τα δινορεύματα και να παίξει μουσική χωρίς καν να ακουμπά το μουσικό όργανο!