Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Μηχανική των Ρευστών

Στη θεματολογία της συγκεκριμένης ενότητας περιλαμβάνεται η παρουσίαση εκθεμάτων που χρησιμοποιούν τα ρευστά, δηλαδή τα υγρά και τα αέρια. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει το δικό του κύμα Tsunami, να μετρήσει την ένταση της φωνής του, να μελετήσει την επίδραση της “φυγόκεντρου δύναμης” σε υγρά και στερεά σώματα και να αντιληφθεί την έννοια του ιξώδους.