Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Οπτική

Στην ενότητα της Οπτικής, με τη βοήθεια των εκθεμάτων αναλύονται έννοιες όπως:
• Ανάκλαση και σύνθεση του φωτός
• Δείκτης διάθλασης και (πραγματική) εξαφάνιση αντικειμένων
• Ολογραφία

• Οπτικά όργανα (μικροσκόπια, τηλεσκόπια κλπ)