Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Οπτική Αντίληψη

Στη συγκεκριμένη, λιγότερο «αυστηρή» επιστημονικά ενότητα, παρουσιάζονται εντυπωσιακά εκθέματα που «ξεγελούν» την οπτική αντίληψη, δημιουργώντας οπτικές ψευδαισθήσεις.