Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Hypernova

Ανάμεσα στις πολλών ειδών εκρήξεις που πραγματοποιούνται στο διάστημα, οι εκρήξεις hypernova είναι οι ισχυρότερες, προκαλώντας μια φωτεινότητα που ξεπερνάει ακόμη και τους πιο ισχυρούς υπερκαινοφανείς (supernova).
.
Οι εκρήξεις hypernova συμβαίνουν όταν ένα τεράστιο άστρο εξαντλεί τα πυρηνικά του καύσιμα. Ο πυρήνας του άστρου, ο οποίος δεν μπορεί να αντέξει τη βαρυτική κατάρρευση, υφίσταται μια έκρηξη που απελευθερώνει μια ασύλληπτη ποσότητα ενέργειας, η οποία επισκιάζει ολόκληρους γαλαξίες.
.
Το μέγεθος μιας έκρηξης hypernova είναι ασύλληπτο. Φανταστείτε μια έκρηξη τόσο έντονη που ξεπερνά τη φωτεινότητα ενός ολόκληρου γαλαξία για μια σύντομη στιγμή. Αυτό το «κοσμικό θέαμα» παράγει τεράστια ποσότητα ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένων των «εκρήξεων ακτινών γάμμα» (Gamma Ray Bursts – GRB), της πιο ισχυρής μορφής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο σύμπαν.
.
Η γένεση μιας έκρηξης hypernova βρίσκεται στον πυρήνα ενός τεράστιου άστρου. Καθώς η πυρηνική σύντηξη μετατρέπει ελαφρύτερα στοιχεία σε βαρύτερα, μια λεπτή ισορροπία μεταξύ των βαρυτικών δυνάμεων του άστρου και της πίεσης από τις πυρηνικές αντιδράσεις, συντηρεί την ύπαρξή του. Μόλις αυτή η λεπτή ισορροπία κλονιστεί, η βαρύτητα παίρνει τον έλεγχο, προκαλώντας μια ταχεία κατάρρευση.
.
Η κατάρρευση πυροδοτεί ένα φαινόμενο αναπήδησης, με αποτέλεσμα ένα ωστικό κύμα το οποίο κινείται προς τα έξω, διαπερνώντας τα στρώματα του άστρου. Στην περίπτωση των εκρήξεων hypernova, η διαδικασία αυτή είναι ακόμη πιο ακραία από ό,τι στις κανονικές υπερκαινοφανείς (supernova), οδηγώντας στην εκτόξευση τεράστιας ποσότητας ενέργειας.
.
Η κυριότερη διαφορά μιας έκρηξης hypernova από μια έκρηξη supernova είναι ότι στην πρώτη περίπτωση το αστέρι που καταρρέει έχει μάζα περίπου 30 ηλιακές μάζες ενώ στη δεύτερη είναι αρκετά μικρότερο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας έκρηξης hypernova το υλικό εκτοξεύεται στο διάστημα με ταχύτητα που αγγίζει το 99% της ταχύτητας του φωτός, σε αντίθεση με το 23% της ταχύτητας του φωτός που μπορεί να φτάσει το υλικό από μια έκρηξη supernova.
.
Έχοντας συζητήσει στο παρελθόν για εκρήξεις kilonova και supernova, οι εκρήξεις hypernova δεν θα μπορούσαν να λείπουν…