Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων

 

Κατά τη διάρκεια του Summer Camp τα παιδιά θα απασχολούνται με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Ομαδικό (διευθυνόμενο) παιχνίδι
  • Μαθήματα Προγραμματισμού – Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Ρομποτική
  • Κατασκευή STEAM
  • Προβολές επιστημονικών φαινομένων
  • Διαγωνισμοί γνώσεων
  • Πειραματικό πρόγραμμα στο εργαστήριο

Ενδεικτικό πρόγραμμα πειραματικών δραστηριοτήτων SUMMER CAMP 2021: