Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων

Ενδεικτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων SUMMER CAMP 2020: