Εβδομάδες Λειτουργίας

Εβδομάδες Λειτουργίας:

1η Εβδομάδα 17 Ιουνίου – 21 Ιουνίου
2η Εβδομάδα 24 Ιουνίου – 28Ιουνίου
3η Εβδομάδα 01 Ιουλίου – 05 Ιουλίου
4η Εβδομάδα 08 Ιουλίου – 12 Ιουλίου
5η Εβδομάδα 15 Ιουλίου – 19 Ιουλίου
6η Εβδομάδα 22 Ιουλίου – 26 Ιουλίου
7η Εβδομάδα 29 Ιουλίου – 02 Αυγούστου
8η Εβδομάδα 05 Αυγούστου – 09 Αυγούστου
9η Εβδομάδα 19 Αυγούστου – 23 Αυγούστου
10η Εβδομάδα 26 Αυγούστου – 30 Αυγούστου
11η Εβδομάδα 02 Σεπτεμβρίου – 06 Σεπτεμβρίου
09 Σεπτεμβρίου – 10 Σεπτεμβρίου