Ημερομηνίες Λειτουργίας

“ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”:

Α’ Δεκαήμερο: 19/6/2023 – 30/6/2023

Β’ Δεκαήμερο: 3/7/2023 – 14/7/2023

Γ’ Δεκαήμερο: 17/7/2023 – 28/7/2023

Δ’ Δεκαήμερο: 28/8/2023 – 8/9/2023

"Έκρηξη" από σαπουνόφουσκες

Edify Kids:

1η εβδομάδα:                    19 Ιουνίου – 23 Ιουνίου

2η εβδομάδα:                    26 Ιουνίου – 30 Ιουνίου

3η εβδομάδα:                    3 Ιουλίου – 7 Ιουλίου

4η εβδομάδα:                    10 Ιουλίου – 14 Ιουλίου

5η εβδομάδα:                    17 Ιουλίου – 21 Ιουλίου

6η εβδομάδα:                    24 Ιουλίου – 28 Ιουλίου

7η εβδομάδα:                    31 Ιουλίου – 4 Αυγούστου

8η εβδομάδα:                    28 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου

9η εβδομάδα:                    4 Σεπτεμβρίου – 8 Σεπτεμβρίου

Παιδιά που κάνουν περάματα Ηλεκτρομαγνητισμού

After School:

1η εβδομάδα:                    19 Ιουνίου – 23 Ιουνίου

2η εβδομάδα:                    26 Ιουνίου – 30 Ιουνίου

3η εβδομάδα:                    3 Ιουλίου – 7 Ιουλίου

4η εβδομάδα:                    10 Ιουλίου – 14 Ιουλίου

5η εβδομάδα:                    17 Ιουλίου – 21 Ιουλίου

6η εβδομάδα:                    24 Ιουλίου – 28 Ιουλίου

7η εβδομάδα:                    28 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου

8η εβδομάδα:                    4 Σεπτεμβρίου – 8 Σεπτεμβρίου

Παιδιά που κάνουν σαπουνόφουσκες σε διάφορα σχήματα