Κατάστημα

Το κατάστημα αναμνηστικών και δώρων του PLANET PHYSICS προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων για τους επισκέπτες, που κυμαίνονται από απλά αναμνηστικά της επίσκεψης και επεκτείνονται στο χώρο του «επιστημονικού» εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Εδώ ο επισκέπτης θα βρει παιχνίδια υψηλής εκπαιδευτικής αξίας, τα περισσότερα από τα οποία έχουν άμεση σχέση με την επιστήμη της Φυσικής και θα βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν ότι η Φυσική είναι … παιχνίδι!