Η βασική λειτουργία του Planet Physics είναι να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να υποστηρίξει την εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικής, κάνοντας τη μάθηση απτή, ενδιαφέρουσα και διαδραστική.

Μηχανική

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται διαδραστικά εκθέματα, με τη βοήθεια των οποίων ο επισκέπτης μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα φαινόμενα και έννοιες όπως:
• Ελεύθερη πτώση
• Ισορροπία και κέντρο βάρους
• Ροπή αδράνειας
• Εξερεύνηση χαοτικών κινήσεων