ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Διαδραστική Έκθεση

Ο πυρήνας του PLANET PHYSICS είναι η Διαδραστική Έκθεση. Στο χώρο αυτό υπάρχουν περισσότερα από τριάντα διαδραστικά εκθέματα, με τα οποία ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει, να διαφοροποιήσει παραμέτρους και να παρατηρήσει την έκβαση διάφορων φαινομένων. Μέσω αυτής της διαδικασίας, μπορεί να πειραματιστεί, να κάνει ερωτήσεις και να ανακαλύψει τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

Η Διαδραστική Έκθεση αντλεί τη θεματολογία της από διάφορους τομείς της Φυσική, όπως αρχικά η Μηχανική και η Μηχανική των Ρευστών. Ακολουθούν ο Ηλεκτρομαγνητισμός, και η Οπτική αλλά και τομείς εκτός Φυσικής, όπως τα Μαθηματικά κλπ. Κάποια από τα πιο εντυπωσιακά και ενδιαφέροντα εκθέματα της Διαδραστικής Έκθεσης είναι:

  • Η Δίνη Νερού

    Ένα πολύ εντυπωσιακό έκθεμα από τον κλάδο της Μηχανικής των Ρευστών, με ύψος μεγαλύτερο από 2 μέτρα! Σε αυτό το έκθεμα ο επισκέπτης μπορεί, αφενός να δημιουργήσει τη δική του δίνη νερού, και αφετέρου να μάθει για τα ρευστά (δηλαδή τα υγρά και τα αέρια).

  • Tsunami

    Έχοντας στη διάθεση του το μεγαλύτερο σε μήκος διαδραστικό έκθεμα του είδους στην Ελλάδα, ο επισκέπτης κάνει το σεισμό και δημιουργεί ένα κύμα tsunami. Με αφορμή το έκθεμα, μαθαίνουμε για τους σεισμούς, το κύμα tsunami, το τεράστιο ύψος που μπορεί να αποκτήσει αλλά και την τεράστια ταχύτητα που έχει όταν ταξιδεύει στα ανοιχτά.

  • Σιδηρομαγνητικό υγρό

    Ένα πολύ σπάνιο έκθεμα στην Ελλάδα, στο οποίο δύο πανίσχυροι μαγνήτες (Νεοδυμίου) πλησιάζουν το Σιδηρομαγνητικό υγρό. Η αλληλεπίδραση του υγρού με το ισχυρό μαγνητικό πεδίο δημιουργεί πολύ εντυπωσιακά σχήματα. Πολλές φορές μάλιστα, η κίνηση του μοιάζει να αψηφά τη Βαρύτητα! Πρόκειται για το εντυπωσιακό έκθεμα Ηλεκτρομαγνητισμού της Διαδραστικής έκθεσης.

Οι επισκέπτες εξερευνούν τη διαδραστική έκθεση με τη βοήθεια εξειδικευμένου ξεναγού. Οι ξεναγήσεις διαρκούν περίπου 1 ώρα, στη διάρκεια των οποίων οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με 20 περίπου εκθέματα. Ο αριθμός και το είδος μπορεί να είναι διαφορετικά, ανάλογα με την ξενάγηση. Για την επιλογή τους, κάθε φορά ο ξεναγός λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους:

Τον αριθμό των επισκεπτών την ηλικία τους και το κυριότερο…τα ενδιαφέροντά τους!

Συνδυάσετε την επίσκεψη στη διαδραστική έκθεση μαζί με την παρακολούθηση ενός πειραματικού προγράμματος επίδειξης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.