ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ο πυρήνας του PLANET PHYSICS είναι ο εκθεσιακός χώρος. Στο χώρο αυτό βρίσκονται περισσότερα από τριάντα διαδραστικά εκθέματα, με τα οποία ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει, να διαφοροποιήσει παραμέτρους και να παρατηρήσει την έκβαση διάφορων φαινομένων. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο επισκέπτης ενθαρρύνεται να πειραματιστεί, να κάνει ερωτήσεις και να ανακαλύψει τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

Οι επισκέπτες εξερευνούν τη διαδραστική έκθεση με τη βοήθεια εξειδικευμένου ξεναγού. Οι ξεναγήσεις διαρκούν περίπου 1 ώρα, στη διάρκεια της οποίας οι επισκέπτες (ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία τους) έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με 20 περίπου εκθέματα.

Μπορείτε να συνδυάσετε την επίσκεψη στη διαδραστική έκθεση με την παρακολούθηση ενός πειραματικού προγράμματος επίδειξης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.