Πληροφορίες για Σχολεία

Τα σχολεία που μας επισκέπτονται μπορούν να παρακολουθήσουν εκτός από την ξενάγηση στο χώρο της διαδραστικής έκθεσης και ένα από τα προγράμματα που προσφέρουμε στο εργαστήριό μας.

Για κρατήσεις επικοινωνήστε με το 210 8033984 κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.